Calambio arbetar med en helhetssyn där tekniken ständigt har direktkoppling till ekonomi och miljö.

Vi fungerar som din kombinerade ekonomisk/tekniska projektledare.

Vi tänker i ekonomiska termer från specifikation till drift och underhåll. Under montageskede och driftsättning finns vi vid din sida för att övervaka att alla intentioner följs upp.

Ett arbete som är rätt tänkt från början borgar tillsammans med kontinuerlig uppföljning för kvalitet och bästa totalekonomi.

Calambio är teknik med personlighet
Calambio möter ditt projekt med personligt ansvar, flexibilitet och engagemang. Vi finns med hela vägen från förprojektering till driftsatt anläggning i lyhörd samverkan med dig som kund.

Behöver du en komplett anläggning, ett delsystem eller ledning av mindre projekt?

Vi anpassar vårt deltagande till dina behov, oavsett om det gäller ett nybygge eller modernisering och ingrepp i en äldre anläggning. Det senare är en av våra specialiteter.

Vår entusiasm brukar smitta av sig under projektets gång.

Calambio har erfarenhet och kompetens
Vi har yrkeserfarenheter från de olika aktörer som är inblandade i ett projekt: anläggningsleverantörer, driftorganisationer, kraftbolag, och kontrollorgan.

Calambio erbjuder mycket bred kompetens samlad på få personer. Detta ger smidighet och korta ledtider.

Med hjälp av ett brett kontaktnät av associerade konsulter kan vi tillföra ditt projekt all nödvändig kompetens inom t ex detaljkonstruktion, layoutarbeten, bygg- och anläggningsteknik samt programmering. Våra goda kontakter kommer ditt projekt till del.

Calambio leder, samordnar och driver projektet fram till ett färdigt resultat.

Din bonus blir en teknik som möter dina önskemål, fungerande tidsplaner och en budget som håller streck.

02433